1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.50 (1 hlas)

Systémové klávesové zkratky:

F1 - nápověda systému Windows
F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
Num Lock - stisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
Delete - odstranění dokumentu či textu
CTRL+Esc - otevření Start menu
CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
Backspace (šipka vlevo, nad entrem) - zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
ALT+F4 - zavření okna či programu
ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
ESC - stornování právě prováděné akce

Programové klávesové zkratky:

CTRL+C - zkopírování objektu či textu do schránky
CTRL+X - vyjmutí objektu či textu do schránky
CTRL+V nebo CTRL+Insert - vložení objektu či textu ze schránky
CTRL+Z - krok zpět. Zrušení poslední akce (opakováním kl. zkratky dochází k dalšímu zrušení akce)
CTRL+S - uloží aktivní dokument
CTRL+B - změna standardního písma na Bold (tučné)
CTRL+U - změna standardního písma na Underline (podtržené)
CTRL+I - změna standardního písma na Italic (kurzíva)
ALT+V - rozbalí položku Nápověda
ALT+N - rozbalí položku Nástroje
ALT+O - rozbalí položku Oblíbené
ALT+Z - rozbalí položku Zobrazit
ALT+A - rozbalí položku Úpravy


Klávesové zkratky v Internet Exploreru:

Bakspace - o stránku zpět
ALT+šipka vpřed - o stránku vpřed
Enter - přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
Šipka dolů - posune text dolů
Šipka nahoru - posune text nahoru
CTRL+F5 - aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
CTRL+H - otevře historii
CTRL+B - uspořádá oblíbené položky
CTRL+I - vyvolá menu oblíbené
CTRL+W - zavře okno, uzavírá i průzkumníka
Home - skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
END - skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
Page Down - posune text o jednu stranu níže
Page Up - posune text o jednu stranu výše
F11 - celoobrazovkový mód
CTRL+Enter - automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)

Obecné klávesové zkratky:

F10 - aktivuje panel nabídek v programech či oknech
SHIFT+F10 - zobrazí místní nabídku v daném programu
SHIFT - přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho spuštění
ALT+Space (mezerník) - vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.
ALT+mínus - stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
ALT+šipka - otevře nabídku lišty
CTRL+F4 - zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i nadále aktivní)
ALT+F6 - přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými dokumenty)

Klávesové zkratky s klávesou Windows:

Windows - vyvolání nabídky Start
Windows+R - vyvolání okna Spustit
Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
Windows+F1 - nápověda systému Windows
Windows+E - otevře průzkumníka Windows
Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)

Hledání

Prodej a servis počítačů, opravy notebooků - svoz zařízení na opravu ZDARMA

Náhledy projektů