1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.50 (1 hlas)
SCSI (Small Computer System Interface) je standardní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje „skazi “. Logo SCSI SCSI řadič Adaptec AHA 2945AU

SCSI se obvykle používá pro připojení pevných disků nebo magnetopáskových jednotek. Pomocí SCSI lze připojit i jiná zařízení např. skenery, jednotky CD-ROM nebo DVD.
SCSI se nyní nejčastěji používá u výkonných pracovních stanic nebo serverů. Servery využívající RAID mají téměř vždy disky připojené pomocí SCSI. Osobní počítače nebo notebooky používají SCSI pouze výjimečně (dlouhou dobu je používala společnost Apple); používají především ATA/IDE nebo novější SATA. V poslední době se externí zařízení připojují nejčastěji pomocí rozhraní USB nebo FireWire.
Výhodou SCSI byla možnost připojení většího počtu pevných disků (nebo jiných periférií) než u rozhraní ATA/IDE, sběrnice SCSI měla zpravidla i větší přenosovou rychlost a reálný výkon i díky protokolu přenosu. SCSI disky měly a mají zpravidla větší otáčky ploten, kratší přístupovou rychlost a díky zaměření i větší životnost.

Standardy SCSI :
SCSI-1
SCSI-1 bylo odvozeno od SCSI a v roce 1986 formálně přijato organizací ANSI. Charakteristickým rysem byla osmibitová paralelní sběrnice (s paritou), asynchronním přenosem rychlostí 3,5 MB/s nebo synchronním přenosem 5 MB/s, a maximální délkou datového kabelu 6 metrů. Variantou na tento standard byla vysokonapěťová (HVD) implementace umožňující prodloužit délku kabelu až na 25 metrů.

SCSI-2
Tento standard byl uveden v roce 1989 a z něj vzniklo Fast SCSI a Wide SCSI. Fast SCSI poskytovalo dvojnásobnou přenosovou rychlost (10 MB/s) a Wide SCSI rozšířilo sběrnici na 16 bitů při maximální rychlost 20 MB/s. Daní za tato vylepšení bylo snížení maximální délky datového kabelu na 3 metry. SCSI-2 dále specifikovalo 32 bitovou verzi Wide SCSI, používající dvě 16 bitové sběrnice; toto bylo výrobci SCSI zařízení ignorováno,poněvadž to bylo zbytečné a drahé.

SCSI-3, Ultra SCSI
S prvním paralelním zařízením, které překonalo specifikace SCSI-2, bylo navrhnuto SCSI-3. Tato zařízení, známá také jako Ultra SCSI nebo jako Fast 20 SCSI, byla představena v roce 1992. Rychlost přenosu byla 20 MB/s pro standardní (narrow-8 bitový subsystém) nebo 40 MB/s pro rozšířený (wide). Maximální délka přenosového kabelu byla 3 metry. Ultra SCSI bylo velmi citlivé na délku kabelu a jeho kvalitu (nejčastějšími zdroji problému byly nekvalitní konektory a terminátory). Redukce SCSI-SCA

Ultra320 SCSI
320 MB/s

Ultra640 SCSI
Rychlost 640 MB/s

Hledání

Prodej a servis počítačů, opravy notebooků - svoz zařízení na opravu ZDARMA

Náhledy projektů